MISS7 2017 GÜZELLİK YARIŞMASI
BAŞVURU FORMUBaşvunuzun geçerli olması için;
aşağıdaki tüm alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurunuz.

BAŞVURU VE ADAYLIK ŞARTLARI


Ana Sayfa

MISS7 2017 BAŞVURU VE ADAYLIK ŞARTLARI

Miss 2017 Güzellik Yarışması Başvuru ve Adaylık Şartları İsis Hotel Sponsorluğunda Miss and Mister World International Organizing Commite (Organizatör) tarafından 2017 yılı içinde 5-15 Mayıs MISS7 Güzellik Yarışması ve MISS and MISTER WORLD INTERNATIONAL başvuru ve Adaylık Şartları’nı oluşturmaktadır.

Yarışma’ya katılacak kişiler (“Aday”), işbu Adaylık Şartları’nı, www.isis.com.tr alan adlı internet sitesinden, elektronik olarak onay vererek kabul ettiklerini; söz konusu onay ile aşağıda belirtilen Şartları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduklarını ve anladıklarını, işbu Adaylık Şartları’nda yer alan tüm şart ve niteliklere haiz olduklarını ve belirtilen Şartlara aykırı hareket etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Adaylık Şartları:
1. Yarışma’ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, MISS7 için 16–28 yaş arası (18 yaşını doldurmamış Aday’ların ebeveynlerinden noter onaylı muvafakat belgesi almaları zorunludur) hiç evlenmemiş genç kızlar katılabilir.

2. İsis Hotel çalışanları Yarışma’ya katılamaz.

3. Bir başkası adına yarışmaya başvurulamaz. Aday, başvuru formunda beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru olmadığı ve herhangi bir şekilde yarışmaya katılımının başka bir sebeple işbu kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, Yarışma’ya başvurusunun Organizatör tarafından iptal edileceğini kabul eder.

4. Başvurular, yukarda belirtilen internet sayfasi üzerinden alınacaktır. Aday’ların başvuruları önce fomlar üzerinden organizasyon komitesi tarafından değerlendirilecek ve Yarışma’ya uygun bulunan 3 Aday seçmeler için İsis Hotel’e davet edilecektir. Seçilen aday 5-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Güzellik Yarışmasına katılmaya hak kazanacaktır.

5. Eksik yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz. Organizatör’ün Aday başvurularını herhangi bir sebep göstermeksizin kabul etmeme hakkı saklıdır.

6. Aday Yarışma ile ilgili hiçbir üçüncü kişi veya kuruluş ile yazılı veya sözlü ticari bir anlaşma içine girmediğini ve girmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. Aday, Yarışma’ya katılmak için kullandığı kişisel bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin Yarışma’ya katılım başvurusunda eksik veya yanlış girilmesi, hatalı olması yada Organizatör’den kaynaklanmayan teknik sebepler nedeniyle Aday’ın Yarışma’ya katılamamasından doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan; Organizatör hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8. Aday, başvuru formundaki kişisel verilerinin ve fotoğraflarının Organizatör ve Isis Hotel tarafından veri tabanlarına kaydedilmesine, Aday’ın kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Organizatör, Başvuru çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silintiler, gecikmeler veya teknik ağ ve telefon ekipmanlarındaki ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arızadan, teknik problemler veya internetteki trafik sıkışıklığı nedenleriyle başvuru bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.

10. Aday, Finalistten biri seçilememesi elenmesi durumunda organizasyon komitesini, isis hotel ve çalışanlarını, jüri başkanı ve üyelerini, sponsorları ve yarışmayla ilgili bilimum görevli ve ilgilileri elenmesiyle ilgili sorumlu tutamaz,eleştiremez ve sonuçlarla ilgili herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. Aday, Yarışmaya hak kazanması halinde, Yarışma öncesinde 5-15 Mayıs’da İsis Hotel’de gerçekleştirilecek olan MISS 2017 kampına katılacak ve Yarışma’nın final tarihine kadar Organizatör’ün veya yetkilendirdiği üçüncü kişilerin gözetiminde Kamp’a iştirak edecektir.Kamp süresince istenir ise sponsor firma İsis Hotel için fotoğraf ve video çekimlerinde modellik yapmayı kabul etmiş olur. Herhangi bir sebeple, Kamp’a geç katılan veya hiç katılmayan Aday diskalifiye olacak ve yerine yedek finalistler davet edilecektir.

12. Organizatör’ün Yarışma’yı dilediği zamanda ve herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme, Yarışma’nın; eleme,seçme,kamp ve final tarihini, koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Aday bu hususa herhangi bir itirazının bulunmadığını ve bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.